دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
۲۲:۳۰:۰۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

آرشیو مطالب

ملاقات چهره به چهره شهروندان در اداره گاز شهرستان

ملاقات چهره به چهره شهروندان در اداره گاز شهرستان

۹ شهریور ۱۴۰۲
جلسه رفع مشکلات شهری در حوزه تامین برق و روشنایی

جلسه رفع مشکلات شهری در حوزه تامین برق و روشنایی

۹ شهریور ۱۴۰۲
پیگیری درخواست شهرک صنعتی شمال در تامین پست برق

پیگیری درخواست شهرک صنعتی شمال در تامین پست برق

۹ شهریور ۱۴۰۲
بررسی مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی مستقر در شهرستان در حوزه برق

بررسی مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی مستقر در شهرستان در حوزه برق

۹ شهریور ۱۴۰۲
افتتاح مجموعه بوم گردی (عمارت پدری) در شهر گرگاب

افتتاح مجموعه بوم گردی (عمارت پدری) در شهر گرگاب

۹ شهریور ۱۴۰۲
بازدید ازمجموعه گردشگری پارتاک شاهین شهر

بازدید ازمجموعه گردشگری پارتاک شاهین شهر

۹ شهریور ۱۴۰۲
بازدید وزیر محترم صمت از گروه صنعتی انتخاب

بازدید وزیر محترم صمت از گروه صنعتی انتخاب

۹ شهریور ۱۴۰۲
افتتاح پروژه میدان ورودی و خیابان های منتهی به روستای خسرو آباد

افتتاح پروژه میدان ورودی و خیابان های منتهی به روستای خسرو آباد

۹ شهریور ۱۴۰۲
بازدید از مجتمع پرورش بوقلمون در روستای اذان

بازدید از مجتمع پرورش بوقلمون در روستای اذان

۹ شهریور ۱۴۰۲
هره برداری از مجتمع خدمات بهزیستی یزدان بخش میمه

هره برداری از مجتمع خدمات بهزیستی یزدان بخش میمه

۹ شهریور ۱۴۰۲