امروز: دوشنبه , 06/بهمن/1393

با منزلت ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت، كسي است كه در راه خيرخواهي براي خلق او بيش از ديگران قدم بردارد. - پیامبر اکرم (ص)
بخشنده باش اما زياده روي نكن، در زندگي حسابگر باش اما سخت گير مباش. امام علی (ع)
اگر كسي بتواند حق كسي را بپردازد و تعلل ورزد، هر روز كه بگذرد، گناه باجگير برايش نوشته شود. - پیامبر اکرم (ص)


2C 18C 17C
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
مه عموما آفتابي ابري


کاربری ها

صفحه اصلی
 
راهپیمایی اعتراض آمیز به هتک حرمت به ساحت قدسی پیامبر اعظم (ص)
ادامه مطلب...
 
شورا ی آموزش و پرورش شاهین شهر
ادامه مطلب...
 
بازدید از کانون های فرهنگی تربیتی آموزش وپرورش شاهین شهر
ادامه مطلب...
 
بازدید از کانون بانوان شهر گز برخوار
ادامه مطلب...
 
جلسه شورای مسکن شهرستان
ادامه مطلب...
 
پیام فرماندار در محکویت توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص)
ادامه مطلب...
 
دیدار مدیر و معاونین اداره آموزش و پرورش شاهین شهر با فرماندار
ادامه مطلب...
 
کارگروه بهداشت سلامت و امنیت غدایی
ادامه مطلب...