پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۱:۲۶:۲۲
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

گرامیداشت مقام مادر و روز زن

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تجلیل از رابطین بانوان فعال ادارات شهرستان

۲۷ دی ۱۴۰۱