پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۴۸:۴۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

کمک به رفع مشکلات معلمان و بهبود فرایندهای آموزشی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

جلسه شورای آموزش پرورش منطقه میمه

۴ بهمن ۱۴۰۱