پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۰:۵۹:۴۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

کارگروه مدیریت پسماند

کارگروه مدیریت پسماند

۲۱ آذر ۱۴۰۱