شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵:۱۱:۰۲
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

چالش های رخداد بحران

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و موضوعات حوزه مدیریت بحران در روستای سه

۲۹ آذر ۱۴۰۱