سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۶:۴۱:۱۴
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

پل شهدا

بهره برداری از پروژه تعریض پل شهدا در شاهین شهر با حضور معاون وزیر کشور

۲۸ آبان ۱۴۰۱