سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۷:۲۱:۳۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

پروژه قطار شهری شاهین شهر -اصفهان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه قطار شهری شاهین شهر -اصفهان

۳ بهمن ۱۴۰۱