شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۳:۴۴:۳۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

وزیر امور اقتصادی و دارایی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از مسئولین شهرستان

۶ آذر ۱۴۰۱