پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۰:۰۴:۵۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

ورزش چوگان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

دیدار با رئیس فدراسیون چوگان کشور

۱ آذر ۱۴۰۱