چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۳۹:۱۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

هیات تطبیق

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان

۳۰ آبان ۱۴۰۱