شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۷:۰۴:۱۷
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

هنرمندان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تجلیل هنرمندان از مسولین شهرستان

۲۴ آبان ۱۴۰۱