چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۱۹:۲۹:۴۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

همزیستی اقوام، فرهنگ و آداب و روسوم

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

دیدار مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با هنرمندان شهرستان

۲۴ آبان ۱۴۰۱