چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۱۹:۱۷:۲۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

هفته فرهنگی شاهین شهر

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

مسابقه استانی (کاراته وان)با حضور ۲۸ شهرستان

۲۲ آبان ۱۴۰۱