پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۱:۱۱:۴۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

نمایشگاه خوشنویسی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدید از نمایشگاه خوشنویسی مشق و رنگ

۱۲ آذر ۱۴۰۱