پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۱:۴۴:۰۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

نظارت بر شبکه توزیع

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

کارگروه اقدام مشترک و تنظیم بازار شهرستان

۲۶ دی ۱۴۰۱