سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳:۱۶:۲۷
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

نانوایان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تجلیل از متصدیان نانوایی های شهرستان

۲۵ آبان ۱۴۰۱