شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۲:۰۱:۵۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

ملاقات مردمی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره در روز دوشنبه۲۱ آذرماه

۲۱ آذر ۱۴۰۱
فرمانداری شاهین شهر ومیمه

ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره در روز دوشنبه۱۴ آذرماه

۱۶ آذر ۱۴۰۱