سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۶:۳۷:۲۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

معاون وزیر کشور

بهره برداری از پروژه تعریض پل شهدا در شاهین شهر با حضور معاون وزیر کشور

۲۸ آبان ۱۴۰۱