شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۷:۵۶:۴۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

دیدار مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با هنرمندان شهرستان

۲۴ آبان ۱۴۰۱