شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۸:۳۳:۱۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

مسابقه کاراته وان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

مسابقه استانی (کاراته وان)با حضور ۲۸ شهرستان

۲۲ آبان ۱۴۰۱