سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۶:۳۳:۵۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

مردم و مسئولین

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

دیدار چهره به چهره مردم و مسئولین در بخش میمه سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

۳ بهمن ۱۴۰۱