شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴:۳۷:۵۲
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

مدیر کل مدیریت بحران استانداری

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و موضوعات حوزه مدیریت بحران در روستای سه

۲۹ آذر ۱۴۰۱