پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۱:۰۴:۴۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

مدیریت شهری

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تجلیل از دست اندرکاران مدیریت شهری

۵ آذر ۱۴۰۱