پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۲۹:۲۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

مدیرعامل شرکت گاز استان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل مرتبط با حوزه زیر ساختی گاز در شهرستان

۲۶ آبان ۱۴۰۱