پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۰:۳۷:۱۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

مديريت شهري

پژوهش زیربنای توسعه ی پایدار در مدیریت شهری است و چشم انداز حرکت به سمت توسعه پایدار را برای متولیان و مدیران روشن خواهند کرد.

۲۵ آذر ۱۴۰۰