پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۰:۵۰:۴۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

محصول محوری

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری

۱۲ دی ۱۴۰۱