شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴:۵۴:۰۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

محصول محوری

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری

۱۲ دی ۱۴۰۱