شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۳:۴۸:۲۴
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

قشر فداکار و بصیر

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

دیدار با خانواده شهید مسیحی دوران دفاع مقدس

۲۰ دی ۱۴۰۱