شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵:۱۹:۵۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

قرار گاه محرومیت زدایی شهرستان

بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در قرار گاه محرومیت زدایی شهرستان

۳ بهمن ۱۴۰۱