پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۰:۲۲:۱۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

فعالین حوزه کتاب و کتابخوانی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه
همزمان با هفته کتاب

ارائه راهنمایی مطلوب در معرفی منابع و کتب میتواند سرآغاز هدایت فرد به مطالعه هدفمند باشد

۲۶ آبان ۱۴۰۱