شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۰:۲۷:۱۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

فرهنگسرای پایداری

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بهره برداری ازفرهنگسرای پایداری در شاهین شهر

۳۰ آبان ۱۴۰۱