شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴:۱۱:۰۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

فرماندار شهرستان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

افتتاح و بهره برداری از بوستان حافظ شمالی در شاهین شهر

۳۰ آبان ۱۴۰۱
فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدید از نمایشگاه خلاقیت کودک و نوجوانان

۲۶ آبان ۱۴۰۱
فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل مرتبط با حوزه زیر ساختی گاز در شهرستان

۲۶ آبان ۱۴۰۱
فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بازدید از جمعیت هلال احمر شاهین شهر

۲۲ آبان ۱۴۰۱