چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۳:۱۱:۴۲
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

فراخوان بیماران زمینه ای و سالمندان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا

۱۲ دی ۱۴۰۱