شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۳:۵۵:۱۲
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

طرح جامع پدافند غیرعامل شهرستان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

شورای پدافند غیرعامل شهرستان

۲۵ بهمن ۱۴۰۱