شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵:۲۶:۴۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

صرفه جویی مصرف آب

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تاکید فرماندار شهرستان بر تسریع در تعمیرات آبرسانی واستفاده از ظرفیت‌های استان و شهرستان

۲۳ آبان ۱۴۰۱