سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۴۲:۳۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

شورای هماهنگی دشت های پایلوت شهرستان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

افزایش همکاری بهره برداران منابع آبی در قالب تشکل های صنفی و محلی با محوریت و هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی

۱۷ آذر ۱۴۰۱