پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۶:۲۵:۰۹
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

شورای حفاظت از منابع آب

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

افزایش همکاری بهره برداران منابع آبی در قالب تشکل های صنفی و محلی با محوریت و هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی

۱۷ آذر ۱۴۰۱