چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۱۸:۱۲:۵۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

شهرداران

بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها و دهیاری ها

۱۹ آذر ۱۴۰۱