پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۴۴:۴۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

شناسایی چالش ها به کمک افکار جمعی و اولویت بندی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

اولین جلسه اندیشه ورزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان

۲۸ دی ۱۴۰۱