چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۱۸:۴۸:۵۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

شبکه دولت

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

جلسه کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۹ دی ۱۴۰۱