پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۰:۳۷:۰۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

سرپرست موقت فرمانداری

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

سرپرست موقت فرمانداری شاهین شهر و میمه تعیین شد

۱۲ آذر ۱۴۰۱