چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۴۹:۴۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

سامانه سیتاد

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

جلسه کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۹ دی ۱۴۰۱