شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۰۰:۴۰:۵۴
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

ساماندهی معابر

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل مربوط به ورودی شاهین شهر از سمت بلوار آزادگان

۱ آذر ۱۴۰۱