پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۲۱:۰۹
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

ساماندهی معابر

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل مربوط به ورودی شاهین شهر از سمت بلوار آزادگان

۱ آذر ۱۴۰۱