سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۵:۱۹:۰۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

زیر ساخت گاز

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل مرتبط با حوزه زیر ساختی گاز در شهرستان

۲۶ آبان ۱۴۰۱