چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۵۱:۳۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

روستای سه

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و موضوعات حوزه مدیریت بحران در روستای سه

۲۹ آذر ۱۴۰۱