پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۱۴:۲۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

روسای کمیته های چهار گانه

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

اولین جلسه اندیشه ورزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان

۲۸ دی ۱۴۰۱