چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۱:۵۵:۳۲
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

روز نان

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

تجلیل از متصدیان نانوایی های شهرستان

۲۵ آبان ۱۴۰۱