سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۷:۰۷:۱۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

روابط عمومی فرمانداری شاهین شهر ومیمه

پژوهش زیربنای توسعه ی پایدار در مدیریت شهری است و چشم انداز حرکت به سمت توسعه پایدار را برای متولیان و مدیران روشن خواهند کرد.

۲۵ آذر ۱۴۰۰