شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵:۲۷:۲۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

رعایت پروتکل‌های بهداشتی

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

جلسه هماهنگی برگزاری نوبت اول آزمون دانشگاهها در دیماه۱۴۰۱

۲۸ دی ۱۴۰۱