پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۱:۰۴:۴۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور

بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها و دهیاری ها

۱۹ آذر ۱۴۰۱